NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT

 


Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S (NCMF)
er et finansielt selskab, der udbyder specialiseret investeringsrådgivning.
NCMF er registreret i Finanstilsynet som fondsmæglerselskab
med tilladelse til at drive porteføljepleje samt rådgivning.

MERE >> 

 

 

 

Go to top

NCM Home

 

NCM Mobile800