DOWNLOADS - BLUE STRAIT CAPITAL


 

   INVESTORBREV      PROSPEKT      INVESTORINFORMATION  Årsrapport 2020
  Investorbrev - År 2020
  Årsrapport 2019
  Investorbrev - År 2019 
  Årsrapport 2018
  Investorbrev - År 2018
  Årsrapport 2017
pdf ikon   Investorbrev - År 2017
 
pdf ikon   Prospekt Kap. Blue Strait Capital 29. april 2021

 
  Vedtægter Kapitalforeningen Blue Strait Capital - april 2021
  BSC Prospekt årsregnskab
  Kap. BSC Forløb
  Børsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling
  Fuldmagt Kapitalforeningen Blue Strait Capital
  Indkaldelse til ordinær generalforsamling
  Vedtægter Kapitalforeningen Blue Strait Capital

  Børsmeddelelse BSC Årsrapport 2020
  BSC opdatering af Prospekt
  Prospekt og væsentlig information
  Væsentlig information
  Børsmeddelelse BSC ophævelse af suspension
  Børsmeddelelse BSC suspension inkl. liste
  Børsmeddelelse BSC suspension
  Børsmeddelelse 11/12 2020 - Forventet udbyttesats
  BSC Suspension Markeder 19. november 2020
  BSC Finanskalender 2021
  Ændring af ledelsen i Kapitalforeningen Blue Strait Capital

  Vedtægter for Kap. Blue Strait Capital 16. april 2020
  Børsmeddelelse - Prospektopdatering
  Børsmeddelelse - Forløb ordinær generalforsamling
  Børsmeddelelse - Fjernelse af de midlertidige nedsættelser af emissionstillæg
  Børsmeddelelse - Kursningsfejl
  Børsmeddelelse - BSC Midlertidig emission og indløsning
  Børsmeddelelse - Ophævelse af suspension BSC
  Børsmeddelelse - BSC Suspension Markeder
  VI Blue Strait Capital KL  (Danske kroner)
  Kap BSC VI opdatering
  Indkaldelse til ordinær generalforsamling
  Vedtægter BSC
  Børsmeddelelse GF indkaldelse
  Fuldmagtsblanket BSC
  Børsmeddelelse - BSC Årsrapport 2019
  Børsmeddelelse - Ophævelse af suspension BSC
  Børsmeddelelse - BSC Suspension Markeder

  Børsmeddelelse - Ophævelse af suspension BSC
  Børsmeddelelse - BSC Suspension Markeder
  Børsmeddelelse - Ophævelse af suspension BSC
  Børsmeddelelse - BSC Suspension Markeder
  Børsmeddelelse - Ophævelse af suspension BSC
  Børsmeddelelse - BSC Suspension Markeder
  Børsmeddelelse - Ophævelse af suspension Markeder
  Børsmeddelelse - Suspension Markeder
  Børsmeddelelse -
Midlertidig forhøjelse af det maksimale emissionstillæg

  Børsmed. Kap. BSC Prospekt VI
  Væsentlig investorinformation
  Prospekt Kap. Blue Strait Capital 2020
  Finanskalender 2020
pdf ikon   Børsmeddelelse - Suspension
pdf ikon   Børsmeddelelse prospektopdatering
pdf ikon   Væsenligt investorinformation
pdf ikon   Børsmeddelelse - Prospektopdatering

pdf ikon   Kap. Blue Strait Capital - Forløb generalforsamling
pdf ikon   Børsmeddelelse OGF Indkaldelse 2019
pdf ikon   Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Go to top