INVESTERINGSPROCES


NCMF’s investeringsunivers er bredt. Vi er ikke begrænset af bestemte geografiske regioner, bestemte brancher eller sektorer. Investeringer foretages alene, hvis vores investeringskriterier er opfyldt.

NCMF har opbygget en liste af selskaber, som vi ønsker at investere i på den rigtige pris. Denne liste monitoreres løbende og der tilgår og fragår selskaber i takt med den analyse, som både kan afdække nye selskaber af kvalitet såvel som selskaber, der ikke mere kan opretholde denne betegnelse. Ligeledes screenes børsmarkederne løbende for interessante investeringsmuligheder i gruppen af selskaber, der er mere ordinære og som indeholder en potentiel hændelse for indsnævring af forskellen mellem børsværdi og forretningsmæssig værdi over en kortere årrække.

De selskaber, der kommer på listen gennemgår en dybdegående analyse. Vi gennemgår alle offentligt lovformelige selskabsdokumenter, research dokumenter, industrispecifikke dokumenter, aviser og tidsskrifter samt andre artikler/skrifter om selskaberne. I nogle tilfælde foretages interview af bestyrelsesmedlemmer, ledelse og medarbejdere i selskaberne. NCMF foretager ikke investering i nogle selskaber uden at forstå selskabernes forretningsmodel, konkurrencemæssige situation og økonomiske struktur.

Samtidig foregår en løbende monitorering af de selskaber, som vi har investeret i. Disse selskabers fundamentale forhold såvel som prissætning sammenlignes med selskabernes karakteristika og kriterier på listen. Det er en iterativ proces, der er disciplineret, detaljeret og gentagende.

 
Vi vil demonstrere tålmodighed, når vi har sværere ved at finde selskaber, som møder vores investeringskriterier. Vi vil ikke lade os rive med og sælge, hvad der er undervurderet, for at placere pengene i noget, der ser ud til at stige her og nu. Og endelig vil vi demonstrere tålmodighed ved at sælge det fra i porteføljen, som møder vores niveau for forretningsmæssig værdi og gemme pengene til det tidspunkt, hvor nye muligheder opstår. Og de vil opstå.

Fra Årsrapport Nielsen Global Value 2006

 

Go to top

NCM lnvesteringspoces2018

 

Proces mobil600